Informace o řekách, přehradách

Rokytka

02.05.2011 21:30
Potok resp. malá říčka Rokytka je tokem, který sbírá potoky a potůčky ve východní a jihovýchodní části Prahy. Její koryto se nachází z převážné části na území hl. m. Prahy. Ale vezmeme si ho od pramene, který se nachází kár km za Prahou: Rokytka pramení v říčanských lesích nedaleko Prahy u obce...

Mlynařice

16.04.2011 09:06
To je potůček, který se sice jmenuje jinak, ale jedná se o říčku Vlkavu, která byla popsána v článku předchozím. Je zde ta samá voda, jako v říčce Vlkavě s tím rozdílem, že tento potůček obtéká kopec Stratov z druhé strany a obtéká město Lysá nad Labem. Zatímco Vlkava teče dolů na jih směrem k řece...

Vlkava

16.04.2011 08:52
Nebo také Farský potok či větev zvaná Doubravka. Takto se jmenuje střední a dolní větvení tohoto toku. Hlavní název VLKAVA je podle vesnice Vlkava, kde se nachází Vlkavský rybník. Jedná se o říčku (popř. velký potok) tekoucí z Mladoboleslavska do Nymburska, je přítokem řeky Labe.   Možná znáte...

Mratínský potok

08.04.2011 12:37
Pramení u Prahy-Čakovic v polích poblíž dálnice ve směru na Mělník. Teče dále poblíž OC Globus a odtud se zřejmě do něj bohužel dostává hodně odpadů. Dříve měl silnější pramen a tím pádem i průtok, dnes je na základě mého pozorování dosti oslaben a na vině budou zřejmě stavební práce a různé úpravy...

Ctěnický potok

08.04.2011 12:17
Pramení v polích u Ctěnického zámku, kde je jeho korytu uměle upraveno. Zanedlouho vtéká do zámku Ctěnice, kde dotváří krásu zahrady zámku. Hned pod zahradou zámku vtéká do Ctěnického rybníka, odkud pak teče dále po hranici hlavního města Prahy nejprve okolo zahádkářské aleje a pak vtéká do obce...

Vinořský potok

07.04.2011 21:30
Vinořský potok pramení v Praze-Kbelích a to jako nevinný malý potůček, který vytéká z rybníčka. Potok protéká nejprve okolo rodinných domů a teče dále polemi, kde se posiluje o výpust z čistící stanice. (foto 2) Pak už má větší průtok a při vtoku do Prahy-Vinoře teče přes první rybník-Biologický...

Motolský potok

30.03.2011 20:58
Tento malý potok pramení pod depem Zličín a pod skalami, nad jimiž se dnes nachází obchodí centrum. Kvůli tomu se právě v parku, kterým potůček protéká, nachází dosti odpadů. Existují dva základní prameny tohoto potoka + ostatní menší, které vyvěrají třeba i při jeho cestě takovým parkem. Jeden...

Návštěva VD Brandýs nad Labem

21.03.2011 17:07
Stučný popis zdymadla čili vodního díla (komory, jezu, malé elektrárny) v Brandýse nad Labem: Tím protéká řeka Labe, jak již z názvů vyplývá a rozděluje město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na dvě části-Brandýs nad Labem a Strará Boleslav s tím, že na pravém břehu řeky se nachází Stará Boleslav a...