Rokytka

02.05.2011 21:30

Potok resp. malá říčka Rokytka je tokem, který sbírá potoky a potůčky ve východní a jihovýchodní části Prahy. Její koryto se nachází z převážné části na území hl. m. Prahy. Ale vezmeme si ho od pramene, který se nachází kár km za Prahou:

Rokytka pramení v říčanských lesích nedaleko Prahy u obce Tehovec. U obce Radošovice protéká rybníkem, dalším pak protéká u přírodního parku Mýto. Pak vtéká na území hl. m. Prahy, tedy v Praze - Nedvězí, dalším rybníkem protéká v Praze - Královicích, dále teče přes Prahu - Dubeč do Prahy - Běchovic, kde přibírá několik toků z nichž nejvýznamější je Běchovický potok a potok Říčanský a pak napájí největší rybník na svém toku a tím je Počernický rybník v Dolních Počernicích, z něhož teče Zámeckým parkem, okolo přírodní rezervace V Pískovně, za kterou přibírá potok Svépravický, dále teče dnes upraveným již delší dobu vypuštěným rybníkem, které nelze nebýt jeho stavědla a hráze, normálně poznat, její koryto bylo nedávno upraveno do meandrů a vznikly tam tedy malé zátočinky a jezírka. Úpravou prošel i dolní tok potoka Hostavického, který se na místě umělých úprav vlévá do Rokytky. Rokytka pak protéká druhým největším rybíkem a to Kyjským rybníkem, pod ním teče zahraními osadami a nejprve také okolo nefunkčních budov polozbouraných (tam se nachází bohužel spousta odpadu, nedoporučuji k výletům) a dále teče okolo kopce Smetanka (242m n.m.) a napájí Hořejší rybník a pak teče okolo nové výstavby a bývalých zahádek v Praze - Libni a Vysočanech, kterými pak protéká, teče okolo parku Povinní, kde přibírá malý pramínek a ke svému konci se blíží cestou okolo Kolčavky a okolo staré zástavby v Praze - Libni a u Thomayerových sadů se vlévá do slepého ramene řeky Vltavy a slepé rameno i vtok Rokytky je tedy z pravého břehu řeky.

 

Tipy na výlety: určitě stojí hlavně v podzimním období za návštěvu lesy u Říčan, dále také procházka okolo rybníka V Pískovně a dále okolo umělých meandrů Rokytky, dále návštěva Počernického rybníka či Kyjského rybníka. Také se lze projít do parku Podvinní ve Vysočanech nebo jí podél Rokytky až k soutoku a dále podél ramene Vltavy a poté podle řeky Vltavy dále, kudy vede i cyklostezka či pěší stezka.

 

Z technických důvodů bude foto doplněno později - děkuji!