Vinořský potok

07.04.2011 21:30

Vinořský potok pramení v Praze-Kbelích a to jako nevinný malý potůček, který vytéká z rybníčka. Potok protéká nejprve okolo rodinných domů a teče dále polemi, kde se posiluje o výpust z čistící stanice. (foto 2) Pak už má větší průtok a při vtoku do Prahy-Vinoře teče přes první rybník-Biologický rybník. Lesním porostem pak teče parkem Vinoř a přibírá různé příroky-malé prameny. Stále se jeho průtok i koryto tedy zvětšuje. Pak protéká okolo dalšího rybníka, který ovšem nenapájí. Tento rybník napájí právě pramen, který teče z rybníka nad ním a podtéká Vinořský potok. Ano je to tak. Jedná se o umělou stavbu-viz přiložené foto v článku. (foto 4) Toto je tedy jedinečný příklad-vyřešeno je zde napájení rybníka potokem (potůčkem) menším a potok větší-hlavní tok je sveden tak, aby netekl do rybníka, ale jen okolo.

Vinořský potok pak teče dále Prahou-Vinoří přes další dva rybníky-před jimiž přibírá opět pár pramenů a pak vtéká opět do lesního porostu, kde jsou další prameny. Pak se na něm nachází další rybník a kousek dále přibírá CTĚNICKÝ POTOK. Je to jeho levostranný přítok. To už má náš původně nevinný potůček o hodně větší průtok. O kousek dále přibírá další potůček tekoucí od Radonic u Prahy. Vinořský potok dále teče za Prahu přes Podolánku, kde také přibírá další potůček a prameny a teče okolo rybníka v soukromém vlastnictví, který i částečně napájí a pak teče dále Podolánkou a má i docela pěkné meandry. Pak teče za vesnicí podle lesního porostu dále okolo Dřevčic a teče přes Popovice dále na Brandýs nad Labem. Nyní je jasné čí přítok je tento potok. Ale nejprve teče přes Hrušovský rybník a dále Brandýsem, kde je už ke konci svého toku v rouře=teče větším městem a pak se vlévá do Labe z jeho levé strany a to nepřímo do koryta řeky Labe, ale do tzv. kanálu-tedy umělé slalomové dráhy. (viz TIP)

TIP: Umělá slalomová dráha je součástí VD Brandýs nad Labem a informace najdete v článku o VD Brandýs z návštěvy.

 

Tipy na výlety či procházky: jednoznačně park Vinoř a nebo Hrušovský rybník, nebo jeho horní tok v Praze-Kbelích a to poblíž žst. Praha-Kbely a MHD Kbely. Tam se nachází dětský park a jsou tam trochu upravené cesty poblíž toku.

 

Vinořský potok v Praze-Kbelích-foceno letos na jaře.

Nenápadný výtok z čističky-nachází se v polích

Pohled na Biologický rybník

A toto je tzv. podtok potoků. Uměle vytvořený podtok jednoho potoka pod druhým

 

Meteohydro 2011