Hydrologie

 Aktuálně: Řeky jsou na normálních stavech, kvůli suchu by měly spíše klesat nebo větší řeky kolísat kvůli regulaci z přehrad, na jezech a VD, pro udržení dostatečné hladiny vody při nedostatečném průtoku.

 

Všeobecné info o kategorii:

Informace o stavech na řekách, potocích, popř. na vodních dílech. Jedná se o všeobecné informace, které budou častěji aktualizované hlavně při mimořádném dění na řekách, čímž jsou hlavě jejich zvýšení stavy či dokonce stupně povodňové aktivity, nebo vznik povodní. Pak také při ledových jevech a vzdutí hladin řek ledem-viz letošní leden a především řeka Berounka a Teplá=problémy s ledem i při tání sněhu a ledů. Pak samozřejmě také při situaci opačné, kdyby hrozil větší úbytek vody v nějaké řece či povodí nebo dokonce stav sucha. Bude doplněno i o informace z portálu ČHMÚ-se zdrojem. Pak se zde mohou objevit i další použité zdroje jako je Povodí Labe, Vltavy s. p. atd. Také s jeho uvedením.

Teoretické informace z hydrologie zde časem také přibudou. Bude se jednat hlavně o poznávání řek, povodí atp. Povodně v praxi s fotografiemi či videi zde budou také zpracovávány. Pokud ale budete chtít vědět příčinu povodní, tak budete muset "zabrousit" do kategoie (stránky) POČASÍ/POČASÍ V PRAXI, kde budou zpracovávány situace v počasí se sledováním počasí a jeho následů v terénu. Například pak tedy vznik povodní či jen menších rozvodnění toků.