Vlkava

16.04.2011 08:52

Nebo také Farský potok či větev zvaná Doubravka. Takto se jmenuje střední a dolní větvení tohoto toku. Hlavní název VLKAVA je podle vesnice Vlkava, kde se nachází Vlkavský rybník. Jedná se o říčku (popř. velký potok) tekoucí z Mladoboleslavska do Nymburska, je přítokem řeky Labe.

 

Možná znáte její dolní tok, kde musím hned v úvodu zmínit Mydlovarský luh, kterým protéká. Jedná se o lesní porost, kde se dnes nachází už jen zřícenina Hradu Mydlovar. Nachází se poblíž vesnice Šněpov na Nymbursku a kolem této vesnice také část říčky Vlkavy protéká. Tato říčka se hodně větví, ale dnes má již polovyschlá nebo úplně vyschlá koryta, kterými žádná voda neteče-pokud není zrovna velmi zvýšený vodní stav.

> Poslední jez na toku před soutokem s Labem (Vlkava-strouha) Bude popsáno dále.

Pojďme se podívat nahoru a projet si tok Vlkavy od pramene až po soutok u Mydlovarů s řekou Labe. Podrobný popis se zákoutími tohoto toku:

Vlkava pramení u obce Ledce na Mladoboleslavsku, kde přibírá hned mnoho přítoků, na kterých je spousta rybníků a malých rybníčků či nádržek. Pár jich vytéká ze Seletických lesů v okolí. Všechny ústí tedy do potoka Vlkavy a ta teče dále obcí Pěčice, dále pak přibírá další potůčky a nad obcí Kosořice protéká rybníkem Mrštín. Teče okolo obce Voděrady a Luštěnice, jedná se tedy už o potok. Další prameny a potůčky nabírá při své cestě dolů do Středočeského kraje a do Polabské nížiny. Meandruje mezi obcemi Struhy a Bor a mezi obcemi Čachovice a Vlkava, (odtud její název) kde se nachází Vlkavský rybník. Je to největší rybník na tomto toce nebo při tomto toce. Ona jím přímo neprotéká. Jedná se zde už o malou říčku resp. větší potok. Teče dále mezi obcemi Všejany a Vanovice a protéká obcí Straky ve Středních Čechách. Dále přibírá malé pramínky či polovyschlé potůčky a teče obcí Zbožíčko, okolo obce Vápensko, kde se původně rozdvojovala a zas spojovala, ale druhé koryto je dnes vyschlé. Protéká obcí Hronětice na Nymbursku, kde se rozdvojuje na menší potok, jménem Hronětický potok a ten teče dolů obcí Rozkoš a dále poblíž obce Šnepov, ale dnes tam voda dolů doteče jen, když jsou vydatné prameny, jako například loni na podzim nebo letos brzo zjara. Zpět k hlavnímu toku Vlkavy, který už se blíží k soutoku. Pak už protéká jen obcí Lány a Kostomlaty nad Labem, kde se jedná o říčku na níž jsou postavené zelené přehrady pro regulaci vody-udržení hladiny vody hlavně při letním suchu, regulovat povodeň se jimi asi moc nedá.

Za obcí Kostomlaty nad Labem vtéká Vlkava do přírodní památky Mydlovarský luh, kde zanedlouho končí u poslední zelené hráze, která slouží pro odpouštění vody při povodni-tzv. strouhou, která ústí do Labe. Kousek pod VD na Labi, Hradišťko. Hlavní tok teče však díky přehradě celým Mydlovarským luhem, kde se nacházejí tůně, kterými protéká (hlavní tok) a vtéká do Labe asi o 1,5-2km dále než strouha a to u chatové osady,do takové zátočiny starého Labe.

Hronětický potok se původně pravděpodobně vléval do jezera u obce Ostrá u Lysé nad Labem, kde je dodnes roura, ve které je sice voda, ale jedná se o rozliv jezera popř. spodní prameny jako průsak z jezera do lesů, které jsou u jezera. Je to tzv. konec Mydlovarů, ale už přerušovaný polema.

 

Zejména tento dolní tok říčky můžete také znát pod názvem Farský potok a jedno z dnes již vyschlých koryt po rozdvojení Doubravka.

 

Pár fotografií z dolního toku Vlkavy:

>> Pohled na hráz v obci Kostomlaty nad Labem při velké vodě v září 2010-tolik vody není nad hrází, ani když je zavřená (pro představu)

> Velká voda v září 2010 podruhé-tok pod obcí Kostomlaty nad Labem (pohled z mostu)

>> Pohled na most, z něhož byla focena předchozí fotka, (za fotografem je hráz) při normálním stavu vody (jaro 2011)

>> Opět září 2010 a přehrada odpouštěcí-odpouštění vody strouhou, aby se voda nerozlévala do lesů-i tak se ale částečně v těch dnech dešťů stalo

>> A pohled na soutok strouhy s Labem za normálního stavu

 

MeteoHydro 2011