Počasí

Zde jsou poskytovány informace o počasí všeobecně. Takže od aktuálního stavu počasí, přespřípadné předpovědi počasí, souhrn počasí měsíců a obdobích popř. roků, dále určitá porovnávání situací v počasí a historie počasí na místě pozorování.

Příklady obsahu kategorií

  1. Aktuální stav počasí- aktuální povětrnostní podmínky na daném místě pozorování v daný čas. Více přímo na stránce aktuální počasí.
  2. Předpovědi počasí- zde budou poskytovány předpovědi počasí a to zvláště při důležitosti počasí v nadcházejících dnech a to z různých zdrojů. Více opět na patřičné stránce. Budou zde také publikovány měsíční výhledy.
  3. Souhrny počasí- zde budou souhrny počasí za měsíce, období (jaro, léto..) a roky. Více informací najdete postupně na dané stránce, tedy na stránce rok 2011, kde budou informace co se týče souhrnů počasí za měsíc, pak přidám informace o souhrnech za období a nakonec za rok=rok 2011 zde bude shrnut až v průběhu roku 2012.
  4. Porovnání situací v počasí- to bude záležet na situaci. Pokud bude výjimečná situace, tedy situace odlišující se například od minulého roku co se týče počasí v daný den či skupině dnů. Například počasí 25.-28.9.2009 a 2010. Více v infu v dané kategorii-stránce.
  5. Upozornění- na nebezpečné jevy. (příklad bouřky, sněhové vánice, vysoké teploty, stupně povodňové aktivity=bdělost, pohotovost....)
  6. Historie počasí- jaké bylo počasí v uplynulých letech na daném místě pozorování. Hlavně se bude jednat o význačné situace. Příklad uvedu orkán "Kyrill" 18.-19.1.2007, nebo také silná bouře 23.7.2009...

Tyto informace budou poskytovány na základě sledování a měření z daného místa, kromě stránky "předpovědi počasí", kde se bude jednat o předpovědi ze zdrojů volně dostupných (například ČHMÚ, GFS model, předpovědi yr.no...) a ty budou pod každým článkem řádně uvedeny.

Tato kategorie bude sice převzata ze zdrojů, ale neposkytovat na webu o počasí informace o předpovědích a nedávat možnost diskuze na tato témata by bylo jisté "okno" či jinými slovy nedostatek tohoto webu. Jinak informace z této kategorie naleznete na Facebookovské stránce, která je na informace o počasí zaměřena a to každodenně.

Co se týče kategorie "Upozornění", tak to bude zčásti na základě informací ze zdrojů, (hlavně ČHMÚ) ale bude se jednat o má upozornění, takže se budou lišit=budou vydána i když nebude vydáno upozornění oficielní. A tím tedy říkám rovnou, že tato nebudou oficielní a budou sloužit tedy jen jako informativní.

Závěrem tedy: podrobnější informace o dané rubrice najdete vždy na dané stránce této rubriky.