Ekologie a životní prostředí

Ekologie je dnes zvlášť bych řekl na jednu stranu diskutované a důležité téma, ale ne pro každého z nás. Je potřeba chovat se ekologicky. Úvahy o tom proč, jak a zda se tak děje budou právě na podstránkách této stránky ekologie. Celkově o živostním prostředí, odpadech a dalších tématech.

Je toho tu spousta k zamyšlení a lze uvažovat nad touto problematikou, což občas udělám vydáním článku.

  • Odpady
  • Znečištění ovzduší, vod a půdy
  • Příroda a její ochrana
  • Planeta Země

Jsou to hlavní okruhy, na které budou vznikat články formou úvah a zamyšlení, aktuální dění v ČR a ve světě atd. Zdroj bude k článku použit hlavně u znečištění ovzduší v ČR a aktuálním stavu. Ale není to vyloučeno i jinde. Poznáte to, bude uveden!

Děkuji.