Návštěva VD Brandýs nad Labem

21.03.2011 17:07

Stučný popis zdymadla čili vodního díla (komory, jezu, malé elektrárny) v Brandýse nad Labem:

Tím protéká řeka Labe, jak již z názvů vyplývá a rozděluje město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na dvě části-Brandýs nad Labem a Strará Boleslav s tím, že na pravém břehu řeky se nachází Stará Boleslav a vodní dílo je právě také na pomezí. Momentálně uzavřená silnice kvůli dlouhodobé opravě mostu je právě při Vaši cestě (za normálních okolností) dobrou vyhlídkou na vodní dílo. (dále VD) Při cestě po mladoboleslavské rychlostní silnici se nachází VD kousek po proudu řeky, tedy stejně jako město Brandýs či St.Boleslav.

Zpět ale k hydrologii a VD Brandýs n L.:

Podrobný popis VD

VD Brandýs se skládá z Komory, jezu (3 části) a malé vodní elektrárny, jalové výpustě, umělé slalomové dráhy a  rybího přechodu. Nyní pár čísel a základní popis VD:

Minimální průtok: 21,5m3/s, maximální průtok 1386m3/s. Pro představu je tam nyní 115m3/s, což je takový skoro optimální průtok.

Udržování zvýšené hladiny VD zajišťuje: potřebnou hloubku vyhovující plavbě, odběry povrchové vody dle povolení, využití průtoku vody k výrobě el.energie a využití pro vodní sporty a rekreaci. Vodním dílem se dá samozřejmě regulovat stav vody, ovšem při významných povodních (velmi vysoké hladině vody) to již nelze.

Foto VD Brandýs při povodni v roce 2006 (foceno 2.4.2006)

Vzhledem k tomu, že dnes již před jezovými propustěmi stojí lávka pro pěší z důvodu odstraňování mostu, tak není dobrý výhled na jez.

Nyní krátce o jednotlivých zařízeních (hlavních)

  • Jez má tři pole, hrazené zdvižnými stavidly s nasazenými úhlovými klapkami. Manipulaci s nimi umožňují anglické řetězy. Hradící tělesa jsou zavěšena na Gallových řetězech

>> Pohled na řízení jezu

>> Takto vypadal jez 20.3.2011

  • Rybí přechod je na levém břehu za jezem a k průtoku přes něj dochází při hladině kolem 168,8 m n.m.

  • Malá vodní elektrárna je úmístěna na pravém břehu a na vtoku je opatřena dřevěnou nornou stěnou s obslužnou lávkou a hrubými česlemi, aby se zabránilo vniknutí nečistot. Elekrárna obsahuje dvě turbiny.

  • Jalová výpusť je umístěna v pravé spodní části elektrárny s kótou dna 163,9 m n.m.
  • Umělá slalomová dráha byla vybudována na bývalém mlýnském odpadu v délce 186m.
  • Plavební komora je možná nejzajímavější část VD hned vedle jezu. A oddělena je od jezu ostrůvkem. Nachází se tedy na pravém břehu řeky narozdíl od slalomové dráhy. Komora je jednolodní s hloubkou 3m nad záporníkem. Na obou stranách jsou umístěna vzpěrná vrata, která se ovládají hydraulickými servomotory. Plnění a prázdnění komory obstarávají dlouhé obtoky hrazené segmenty kónického tvaru. Rozměry z pohledu shora má komora 85x12cm.

> pohled na spodní vrata komory, patrný je rozdíl hladin vody při napuštění

> pohled na komoru a řídící stanoviště komory

Na závěr zajímavá čísla

Stupně povodňové aktivity: (viz HPPS ČHMÚ)

1.SPA při 280cm nebo 335m3/s

2.SPA při 380cm nebo 550m3/s

3.SPA při 450cm nebo 784m3/s

Zákaz plavby při 320cm nebo průtoku 424m3/s.

 

Zpracováno na základě exkurze na VD Brandýs dne 20.3.2011 a malé brožury se zajímavostmi

MeteoHydro 2011