Motolský potok

30.03.2011 20:58

Tento malý potok pramení pod depem Zličín a pod skalami, nad jimiž se dnes nachází obchodí centrum. Kvůli tomu se právě v parku, kterým potůček protéká, nachází dosti odpadů.

Existují dva základní prameny tohoto potoka + ostatní menší, které vyvěrají třeba i při jeho cestě takovým parkem. Jeden pramen vytéká z uměle přetvořeného jezírka a teče uměle vytvořenou strouhou. Ta byla přehražena zídkou, aby byla dosažena vyšší hladina-součástí parčíku je přeci voda. Druhý pramen se nachází o kousek dále na soukromém pozemku, ze kterého vytéká druhý a silnější pramen. Částečně vytéká z velké roury, ale většina jde korytem vedle té roury. Potok pak dále přibírá první, již výše zmíněný pramen a všechny ostatní menší pramínky. Motolský potok pak teče dále starým vypuštěným rybníkem a pak zanedlouho jde do kanalizační roury, protože vtéká do města. MČ Praha-Řepy a dále teče do Prahy-Motola, odkud právě jeho název. Nejprve teče okolo rybníká u motolského Krematoria, který byl opraven, dále protéká dalším menším rybníkem a pak umělým korytem (z kamenů) s uměle vytvořenými splávky a jedním velkým splavem, teče Motolem dále. Cestou napájí tři rybníky, do kterých je částečně regulovatelný vtok. Druhý rybník je motolské koupaliště. Pak se potok před Prahou-Kotlářka opět vrhá do roury, kterou teče prakticky až po soutok s Vltavou, do které se vlévá na Praze-Smíchov a je tedy jejím levostranným přítokem.

Zejména doporučuji navštívit prameniště Motolského potoka, teda jeho horní tok. Tam se tedy sice po rušnou silnicí, ale pod malými skalami, nachází klidný parčík s uměle vytvořenými cestami a také svodem jednoho z pramenů potoka, a kousek dále je i dětské hřiště velmi blízko toku. Nebo pak návštěvu rybníků v Motole (kromě prostředního=koupaliště) a jeho koryto je zde pěkně upraveno-vydlážděno.

První pramen Motolského potoka a vytvořené jezírko-vzadu a vpravo jsou menší skály

 

MeteoHydro 2011