Mlynařice

16.04.2011 09:06

To je potůček, který se sice jmenuje jinak, ale jedná se o říčku Vlkavu, která byla popsána v článku předchozím. Je zde ta samá voda, jako v říčce Vlkavě s tím rozdílem, že tento potůček obtéká kopec Stratov z druhé strany a obtéká město Lysá nad Labem. Zatímco Vlkava teče dolů na jih směrem k řece Labe, (samozřejmě obtéká kopečky, kterých zrovna v nížině moc není) tak Mlynařice teče nejprve na západ a pak teprve na jih.

Jedná se průsak z říčky Vlkava v polích u obce Hronětice. Mlynařice poté teče okolo obce Milovice u Lysé nad Labem a pak obtéká město Lysá nad Labem. Teče blízko obce Stará Lysá a tam už má kopec obteklý. Poté teče blízko obce Dvorce a přibírá pár malých potůčků. Pak směřuje na jihu k řece Labe. Vtéká do malého rybníčka u jízdárny Karlov u chatové osady Řehákova Bouda. Před ní se rozdvojuje, ale poté zase stéká. Teče osadou Řehačka a pak se vlévá do jezera-koupaliště na Řehačce-resp. poté do řeky Labe.

Je to pravostranný přítok Labe, tzv. voda z říčky Vlkavy využitá v jiném potoce a tvořící součást přírody a poskytující útočiště živočichům v jiné části.