Meteorologie

Zde budou vycházet články se zaměřením na teorii počasí. Bude se jednat často o články sestavené s použitím nějaké odborné publikace jejíž název bude uveden vždy jako zdroj. Může se jednat o sumarizaci zdrojů, tedy publikací. V žádném případě se nebude jednat o články stažené z internetu, vydávané za své a podobně!

Obsah stránky meteorologie bude zřejmě následující:

  • Odborné názvy-vysvětelní odborných názvů-pojmů. (př. cyklona, teplá fronta, rosa..)
  • Ostatní názvy-názvy používané bežně. (př. ledový den, squall line)
  • Oblaka-vysvětlení základní a odvozené klasifikace oblaků pohybujících se nad námi na obloze a také jejich zvláštnosti a další tvary. (př. cumulus, virga, Ac leticularis...) Budou možné i fotografie.
  • Další teorie- to budou přímo situace v teorii. (synoptická mapa a její čtení, symboly..)

Budou to hlavně základní odrazy k meteorologii a lze to pojmout jako zajímavost této vědy.