Informace o MeteoHydro - INFO

Stránka zabývající se děním v počasí a vším okolo něj, co vše počasí ovlivňuje a jaké vědy do něj spadají. Což je vše v úvodu vyjmenováno. Tato stránka byla vytvořena v lednu 2011, vznikají k ní ještě další s ní související webové stránky řekněme jako je fórum (diskuze) a také existuje stránka na Facebooku.

 Já, tedy administrátor stránek MeteoHydro - INFO se zabývám počasím už dlouho. Ne tak zas dlouho, abych byl ale odborníkem. Ale amatérsky, avšak aktivně se zabývám o počasí, pod čímž si můžete představit více věd, které jsou vyjmenovány níže.

Podrobnější statistiky, co je tato stránka a co zde nebude chybět:

> Stránka s informacemi o počasí (ne podrobnými ve formě zpravodajství, to naleznete na FB)

> Stránka s informacemi o meteorologických a hydrologických dějích

> Stránka s informacemi z klimatologie

> Stránka o přírodě, trocha ekologie (což je v dnešní době dost potřeba)

> Celkové porozumění počasí

> Nejlepší z nejlepších mých fotografií, pořízených "v terénu"

> Možnost diskuze zde, nebo lepší na fóru

To zde vše bude teprve vytvořeno! Oficielně od února 2011 je tento web plně funkční, ovšem doplňovat se bude stále.

Nebudou zde chybět informace:

  1. Z místa/míst pozorování počasí o aktuálním počasí
  2. Informace o extrémním počasí
  3. Podrobné analýzy
  4. Počasí v praxi
  5. Meteorologie a meteorologie v praxi
  6. Klimatologické informace (všeobecně)
  7. Ekologie a příroda, také fotogalerie

Co si zde přejete ještě ode mě navíc, můžete napsat do vzkazů! Jsem ale připraven vytvořit docela vyčerpávající obsah stránek.

Jak jsem se dostal k pozorování počasí a všeho kolem aneb o mě

To je ovšem otázka i pro mě, ale dění v hydrologii mě zajímalo od malička, což ještě nebylo určitě poznat, zda to "myslím vážněji". Meteorologie přišla až později (počasí a jeho sledování) avšak velmi mě začala zajímat a to stále více. Obloha nad námi je nepochybně fascinující a často tvoří zajímavé situace a pohledy, což je nejlepší vyfotografovat. Takže počasí a dění v něm, popřípadě přírodu a jednotlivá roční období fotografuji. Také v žádném případě profesionálně. Dokumentaci jevů, tedy bouřek či povodně zejména, mám pouze za posledních několik let ve formě videí a fotografií. Oblaka, která jsou na obloze právě nejvíce tvoří její krásy a pak samozřejmě další jevy. Poznávat oblaka a jednotlivé tvary, druhy, zvláštnosti, které jsou pojmenované je velmi zajímavé. O tom všem budou tyto stránky, na kterých se budu snažit podělit se o informace, fotografie a další věci z pozorování, z dění.

Tyto všechny jevy souhrnně zařazeny pod název "počasí", o to se budu zajímat i nadále, protože mě to velice baví. A to hlavně z hlediska České Republiky. A když člověka nějaká činnost baví, naplňuje, tak potom není co řešit a neměl by se ji vzdávat!

Snad budou všichni zde spokojeni s mými informacemi z kterékoliv kategorie. Pokud ne, nebo pokud ano a hodně či bubou mít potřebu něco vyjádřit, tak mi to mohou sdělit do návštěvní knihy nebo do diskuze na úvodní stránce. Pokud ani jeden způsob nebude vyhovovat, tak na emailovou adresu uvedenou v kontaktu.

 

Místo pozorování počasí: Praha a její blízké okolí, nejčastěji Polabí