Úvod-přehled webu MeteoHydro

Toto je už samotný úvod těchto stránek. Takže přesněji čím se zde budu zabývat, jaké informace kde najdete, jaká bude struktura a podobně.

POČASÍ

> V aktuálním počasí již najdete stavy počasí v daný čas na daném místě, které budou stále aktualizovány vydáváním nových článků.

> V předpovědi počasí budou vycházet občas články o tom, co říká současná předpověď počasí-jak bude. Hlavně když nás budou čekat nějaké změny zásadnější.

> V porovnávání počasí neleznete informace o stavu počasí na daném místě (především počasí významného) a to v porovnání s několika stejnými dny, týdny, měsíci a popř. obdobími. Takže třeba zima 2010/2011 se zimou 2006/2007 apod.

> V souhrnu počasí naleznete souhrn (analýzu) meteorologických informací z daného místa pozorování za měsíc a období. Takže prosinec, leden, únor jako zima atp.

> V historii naleznete počasí, které vládlo v letech uplynulých a jedná se zejména o význačné situace v počasí, příklad: větry, silné deště, přívaly sněhu atp... Rekordy zde budou vydávány vždy k danénu měsíci=maximum, minumum, max. úhrn srážek atd...

METEOROLOGIE

> Atlas oblaků bude sloužit jako základní i jako rozšířené informace o oblacích, které se pohybují nad našimi hlavami a jsou často překrásné či vytvářejí překrásné situace na obloze. (více pak v zajímavostech, optických jevech) Od krásných bílých oblaků s pěknými tvary až po zuřivá bouřková mračna, dělající tmu skoro jako v noci. Případně i fotodokumentace!

> Odborné názvy budou jak z nadpsiu kategorie vyplývá vysvětlovat názvy a situace, které se v meteorologii používají. Příkladem může být rosa a nebo okluzní fronta.

> Ostatní názvy používané při interpretaci předpovědi počasí či jiné názvy. Jako například intenzita srážek, ledový den nebo den slunečný.

HYDROLOGIE

> Povodně bude sekce pro povodně z historie, ale i současné hrozby či posléze probíhající povodně a informace o stavech řek ČR. (příklad povodně roku 2002 nebo 2006 či jiné povodně-například bleskové či vzdutí hladiny ledem na SPA)

> Řeky a povodí přinesou rozhled a přehled řek známých či informace o méně známých řekách a říčkách. (příklad: přítoky řeky Labe na horním toku a měrné profily ČHMÚ nebo popis povodí Vltavy apod.)

> Přehrady a nádrže je sekce informující nejen o poloze nádrží a přehrad z hlediska ČR a z hlediska místa na řece, ale i informace o ní přímo, a to výšky, míry a na jakém principu slouží.

KLIMATOLOGIE

> Klimatické předpovědi informují o tom, jaké bude počasí co do teplot a odchylky od normálu. (například klimatická předpověď na zimu 2010/2011)

> Klimatická pásma přinášejí jak jinak než přehled a informace o pásmech, výhody a nevýhody a úvahy na toto téma. (například mírné pásmo)

> Dále sem spadají klimatické podmínky pro živočichy a rostliny. Téma trochu zemědělské, ale to právě závisí na počasí resp. podnebí. 

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

> Odpady a zacházení s nimi, všeobecné úvahy a věci okolo dnešních metod nakládání s odpady

> Znečištění přírody a okolí, tak zde budou vydávány články o špatném nakládání s odpady a to nejen s tuhými, (odpady domácností především) ale i s odpady tekutými či plynnými a těkavé látky. Takže znečištění ovzduší, vod a země celkově. Články o aktuálním znečištění ovzduší, ale i ekologické katastrofy nejen u nás, ale i ve světě. (příklad: havárie na moři, smogy, nebezpečný odpad)

ZAJÍMAVOSTI A OSTATNÍ

> Optické jevy lze brát jako za rvní zajímavosti, které je možno vidět na obloze. (Halo, vedlejěí slunce, duha a koróna) Zkrátka všechny optické úkazy a teoretické informace o nich.

> Internet a počasí je sekce o sdělovacích prostředcích resp. o stránkách s tématikou počasí a stránky jim příbuzné. (například: stránky interpretující předpovědi počasí: ČHMÚ, Meteopress) Dále stránky o počasí a stránky jim příbuzné (kamery Humlnet, In-Počasí, meteo.Amut.net a podobně) a dále novinky o počasí a o všem co počasí ovlivňuje, na internetu. (příkladem jsou sdělovací prostředky a servery: idnes.cz, tn.cz, novinky.cz, aktuálně.cz a články, které tam s touto tématikou vyšly. Někdy upřesnění jejich obsahu a uvedení na pravou míru. (příklad "tisíciletá zima 2010/2011" nebo předpověď na následující rok apod.)

> Odborné publikace-tak zde představím knižní publikace zejména k tématu meteorologie a počasí. Knihy, které naučí a přinesou základní či podrobnější rozhled, kde se lze "pokochat" krásnými fotkami atd.

> Další, tedy vše, co nespadá pod výše uvedené RUBRIKY a sekce, resp. podrubriky.

(může být měněno na základě změny struktury stránek a přidání podstránek)

MeteoHydro-struktura webu