Porovnání počasí

Zde se bude porovnávat počasí, které vládlo s tím co vládne nyní. Ale i počasí které vládlo v určitý den roku jednoho a ve stejné datum roku druhého či třetího atd.. Zjednodušeně, nyní si to znázorníme podrobněji:

Porovnávat se bude počasí hlavně při odlišnostech, extrémní počasí s počasím poklidným a podobně.

Takže uvedením příkladu to bude určitě jasné: Porovnání počasí, které vládlo 1.3.2008 (přechod TN "Emma") s počasím 1.3.2009.

Takže porovnávání:

  • Extrémního počasí
  • Jinak odlišného počasí
  • Průběhu počasí

Časově:

  • Počasí v určitý den, v určité dny
  • Počasí během týdne
  • Počasí za měsíc
  • Počasí za období (jaro, léto, podzim...)