Povodně 2006-jaro

29.03.2011 23:40

V roce 2006 se velmi prudce koncem měsíce března oteplilo, nějaké srážky k tomu a mohutné zásoby sněhu hlavně z horských oblastí se začaly rychle měnit ve vodu, tedy v tekutý stav a voda stékala pochopitelně do vodních toků, posílily se prameny všech toků a vznikly postupně poměrně velké povodně. Rozbor povodní na přelomu března a dubna 2006 pojmu z hlediska povodí Labe, přidám odkazy i na jiné zajímavé dokumenty-hlavně na vyhodnocení situace okolo těchto povodní přímo Českým Hydrometeorologickým Ústavem. (ČHMÚ)

Foto povodní na strákách povodí Labe: (pla.cz) www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/2006--povoden-brezen_942.html

Podrobné zpracování příčin a průběhu povodní 2006 na jaře přímo na strákách ČHMÚ: voda.chmi.cz/pov06/index.html a soubor je přímo zde: voda.chmi.cz/pov06/pdf/kap4.pdf (jen průběh povodní, tedy z hlediska hydrologie)

Situace ve stučnosti

Zatímco 12.3.2006 hustě sněžilo a ještě připadla pořádná masa sněhu zejména do horských oblastí, tak se tedy velké zásoby staly ještě většími. Pak se začalo postupně oteplovat a 18.3.2006 už bylo 7°C (Praha) a oteplovalo se i nadále, 25.3.2006 bylo 12,2°C a oteplování právě vrcholilo koncem března, kdy i na horách bylo velmi teplo a sníh začal velmi rychle odtávat. Dne 27.3.2006 zde teplota dosáhla 22,5°C a poté se udržovala stále vysoko a to od 15 do 20°C.

Vznikly tedy povodně-následuje pár fotek z povodní na Labi focených 1. a 2.4.2006:

Brandýs nad Labem-pohled na VD dne 2.4.2006

Pohled na vodní stav, na protějším břehu Labe dne 1.4.2006 (díky vysokým břehům se zde voda nevylévala)

Zatopený autokemp dne 1.4.2006 při povodni. V pozadí je za normální situace jezero, (bývalý tok Labe) ale to je na fotce holt všude

 

Povodně 2006- foto: MeteoHydro, text: MeteoHydro (pozorování počasí a popis průběhu)

 

MeteoHydro 2011