Přibylo stavů sucha, některé řeky se sotva drží v normálu

25.05.2011 17:30

Suché počasí trvná, místní bouřky, které byly doprovázeny místy i intenzivními srážkami v situaci s nízkými stavy řek neudělaly téměř žádný pokrok k lepšímu. Stavy řek jsou nižší už delší dobu, viz poslední článek v této sekci o ubývání vody v řekách. Stavy sucha se rozmnožily již před polovinou měsíce května, nyní je jich již více. Více naleznete na https://hydro.chmi.cz

 

Malé říčky, potůčky - což jsou hlavně horní toky řek, tam je vody skutečně málo. Těžko sjízdná je horní Vltava a Labe. A střední toky začínají mít také problémy s dostatkem vody.

 

Horní Vltava - ráj vodáků

Soumarský most, Lenora....to jsou oblíbená místa, resp. úsek, kde se sjíždí Teplá Vltava, její přítok, Vltava Studená na tom ovšem není také nejlépe. Jak vypadají stavy, může se sjíždět?

Na Vltavě na vodočtu Teplé Vltava, Lenora se nesmí sjíždět vůbec, pokud stav klesne na 45cm a méně. Nyní je na Vltavě v Lenoře 42cm, sucho tam ještě nehrozí (33cm) nýbrž sjíždět se nesmí. V úseku Soumarský most - Pěkná se nesmí jezdit dokonce při stavu 50cm a níže s plnou registrací, volně se smí jezdit až když je stav vyšší než 61cm. Takže zde zůstanete viset na kamenech.

 

Lužnice - další pěkná řeka pro vodní sporty

V Bechyni na vodočtu je nyní 101cm, limit je pro vodáky 90cm - potěšující zpráva je, že na dolním toku to jde!

145cm má řeka na vodočtu Pilař, kde lze tedy také konstatovat, že do stavu sucha 111cm má ještě docela daleko.

 

Malše

Na vodočtu Římov je limit 30cm, řeka tam má pouhé 4cm, stav sucha je aktuálnímu stavu roven.

Horní Labe

Blíží se stavu sucha, které na některých místech již dosaženo je. VN Les Království však stále udržuje průtok, ale hladina se blíží stálému nadržení, tak se stejna jako z VN Labská pouští stále méně vody.

Orlice a její přítoky

Orlice také není vhodná pro sjíždění, v Týništi nad Orlicí se pohybuje kolem limitu 60cm - kolísá od 55 do 65cm maximálně. Její přítoky také nemají příliš vody.

Morava - horní

Řeka Morava na tom není se stavem vody špatně - takže zde jsou podmínky ještě dobré.

 

Kde se vyskytují STAVY SUCHA?

  • Otava - Katovice
  • Mastník - Radíč
  • Blanice - Louňovice p Blaníkem
  • Jihlava - Bransouze
  • Romže - Stražisko
  • Dřevnice - Zlín
  • Ostravice - Staré Hamry
  • Lužická Nise - Hrádek nad Nisou

Zatímco na počátku letošního roku byly vypisovány řeky s dosažením SPA, dnes jsou vypisovány řeky, kde je vodní stav na nebo pod limitem stavu sucha.

Vše najdete zde: hydro.chmi.cz/hpps/index.php?lng=CZE

 

Zdroj informací: ČHMÚ HPPS, Teletext ČT

>> Ilustrace, sucho - závlažování polí vodu do řek také nepřidá

 

MeteoHydro 2011