Nízká oblačnost

Nízká oblačnost

Nízká oblačnost přináší drobné, ale i vydatné srážky. Je to vrstevnatá oblačnost, která pokrývá většinou celou oblohu a nemá žádný tvar, takže není ani na pohled nijak zajímavá. Vytváří tmu hlavně v obytných prostorech, ale ani venku není při jejím výskytu pořádné světlo.

Nízká oblačnost může sahat až k zemskému povrchu a v tom případě se jedná o mlhu. Na obrázku se odpařuje u lesů vlhkost, která se utvořila v podobě trvalých srážek a vzniká přízemní mlha.

(o mlhách a jejich druzích v sekci meteorologie/odborné názvy)

 

Nízká oblačnost a její rozdělení:

  • Stratus- je oblačnost mlhovitá, takže když dosahuje země, říká se jí mlha. Stratus může přinášet i trvalé mrholení nebo slaboučký déšť či posněhávání. Nepřináší příliš vydatné srážky, ale trvalejší ano. Stratus je nejnižší oblačnost, dosahující tedy někdy až k zemi. Žádná jiná oblačnost takto nízko nedosahuje, pokud vynecháme trychtýř spouštějící se z bouřkového oblaku, který když dosáhne zemského povrchu, tak nastane průšvih. (o tom zas v bouřkové či vertikální oblačnosti zde v této sekci)

Tvary: nebulosus, fractus

Odrůdy: opacus, translucidus, undulatus

  • Stratocumulus- je nízká kupovitá oblačnost, srážky přináší jen výjimečně, ale přinášet je může. Nejedná se ale také o žádné výrazné srážky. Tato oblačnost už může nějakých zajímavých tvarů nabývat.

Tvary: lenticularis, stratiformis, castellanus

Odrůdy: translucidus, perlucidus, opacus, duplicatus, radiatus, lacunosus, undulatus

Zvláštnosti: mamma, virga, praecipitatio

  • Nimbostratus- oblačnost vrstevnatá a hlavně také šedavá přinášející trvalé srážky. Srážky mohou být i vydatné, podle doby trvání. Ale právě nimbostratus má na svědomí vytrvalé deště, takže se jedná výhradně o frontání oblačnost.

Je beztvarý, jen nabírá některé:

Zvláštnosti: panus, virga a praecipitatio

 

Do nízké oblačnosti patří i cumulus a cumulonimbus-ale jedná se o vertikální a velmi zajímavou oblačnost, která bude probrána v samostatném článku.

Doplnění: Některé tvary či odrůdy se vyskytují často či běžně, některé jsou výjimečné, cenné.

>> Stratus u země-mlha

Test: s použitím atlasu oblaků

 

MeteoHydro 2011