Klasifikace oblačnosti

Klasifikace oblačnosti

Klasifikace nebo jinými slovy rozdělení oblačnosti na typy, případně druhy oblaků. Základní klasifikaci nabízím v tomto článku-rozdělení oblačnosti do tří základních resp. nejzákladnějších typů: cirrus, stratus, cumulus. Co znamenají a jak se dále dělí se dočtete ve výčtu zde:

> Cirrus (vysoká oblačnost, řasa v překladu)´je oblačnost, která připomínám řasu, řasení a nachází se ve velkých výškách, ač se to nezdá, tak i nad oblačností "tzv. umělou", která vzniká od létajících letadel a často tvoří součást oblaků na obloze. Z vysoké oblačnosti se srážky nevyskytují. Rozdělení dále na: 

  • Cirrocumulus- česky řasokupa je oblačnost taktéž vysoká drobná a kupovitá.

> Stratus (nízká vrstevnatá oblačnost) je oblačnost nízká a jako mlha dosahuje často až na zem. Není to nijak zajímavá oblačnost, co se tvaru týče. Je to prostě pára jak vyšitá!

  • Altostratus je oblačnost střední, česky vyvýšená sloha. Často se z ní vyskytují i ntenzivní srážky na teplých frontách (bude popsáno v jiném tématu)
  • Altocumulus je oblačnost střední, česky vyvýšená kupa. Často může nabývat zajímavých tvarů, jako například lenticulární mraky.

> Cumulus (kupa) je nízká kupovitá, tedy vertikální oblačnost. Těchto oblaků je celá řada, ještě tzv. podtypů. (bude vypsáno v dalším článku o oblačnosti)

  • Stratocumulus je nízká oblačnost, česky slohoupa.
  • Nimbostratus je nízká deštová sloha, která přináší i trvalé a vydatné srážky. Není to zajímavý oblak, protože je vrstevnatý a pokrývá většinou celou oblohu a nemá žádný tvar.
  • Cumulonimbus je oblačnost naopak velmi zajímavá a oblíbená. Bouřková kupa, tedy oblačnost bouřková. Jedná se o vertikální oblačnost, která není zařazena do pater, může totiž dosahovat gigantických rozměrů.

Fotografie:

Vertikální oblačnost

 

Vysoká a střední oblačnost

 

MeteoHydro 2011