Povodně květen 2010 - Morava a Slezsko

05.05.2011 17:08

Určitě vzpomínáte na velmi deštivý, na východě na extrémně deštivý, květen loňského roku, který byl tedy enormně vlhký a voda byla nakonec všude - povodně. Teplotám to tedy bránilo ve vzestupu, takže loňský květen nebyl příliš teplý. Stále hodně oblačnosti, ale také společně s vydatnými srážkami. Z meteorologického hlediska si zde uděláme takový úvod a poté se podíváme na hydrologickou situaci na východě země.

 

Odkazy: Podrobně zpracované povodně v květnu 2010 jsou od ČHMÚ na jejich stránkách, dostupné zde: voda.chmi.cz/pov10/index.html, zde je rozcestník a jsou tam zahrnuty i povodně v červnu 2010 na východě, tedy druhá vlna povodní, o které bude řeč zde v samotném článku. Takže odkaz je již pro obě vlny povodní v obou měsících.

Nyní videa: Jistě si vzpomínáte, jak byly obavy z přetečení některých přehrad a VD na moravských řekách, jako například Šance, Bystřička, které se bohužel naplnily. Voda odtékala přepady, nekontrolovaně. (Bylo tomu tak i na řece Mži při letošním tání sněhu v lednu 2011 na VD Hracholusky)

Bystřička (Youtube) www.youtube.com/watch?v=7sQH_L1sMas, www.youtube.com/watch?v=Ze29ovHqNTM&feature=related

Některá videa jsou skutečně strhující, jako z katastrofického filmu: www.youtube.com/watch?v=cJvbzA5i93U&feature=related

 

Meteorologická situace - příčina povodní: byla to tlaková níže a rotující frontální vlna, která přinášela srážky a to trvalé a intenzivní na poměrně malé a jedno a to samé území a to na východní část Moravy a do Slezska. Proto se rozbouřily řeky Olše, Bečva a její přítoky, Morava, Dyje a její přítoky, Svratka a další malé říčky a o potocích ani nemluvě.

Květen byl ale deštivý celkově, nejprve srážky na celém území v počátku měsíc, pak to ale odnesla Morava a Slezsko v polovině května, kdy tam TN zvaná "Yolanda" přinesla právě vydatné deště, další níže ale následovaly a deště nebyl stále konec. I přesto bylo loni v květnu i krásné počasí - počasí stihne vše, ale rychlost jakou přijdou povodně, tak z takovéto situace se potom lidé vzpamatovávání 10x pomaleji a bohužel bere povodeň někdy i lidské životy či majetek - všechen. To je síla přírody, síla vody.

Máme tedy smutné výročí povodní - dnes téměř 1 rok.

 

Hydrologická situace - nebezpečné řeky

K vodě se chodíme opalovat, koupat, užíváme vodu na mytí na chalupě nebo na zalévání zahrádky, k vodě chodíme lenošit, rybařit, jen tak si odpočinout, vodu (řeky) sjíždíme - sporty a další aktivity jsou samozřejmě s vodou spojené. Ale řeky se umí rozlobit, pak jsou nebezpečné pro všechny aktivity, které jsou s vodou přímo spojené a to hlavně sjíždění vody, koupání, ale i nepřímo spojené a to lenošení, rybaření. Pohybovat se u rozvodněné řeky je velmi nebezpečné, i když je třeba teplo, není radno do ni vstupovat a to ani když není vyhlášen žádný SPA a řeka je jen více zvednutá = průtok je vyšší. Nejedná se jen o zvýšený průtok a případné znečištění vody chemickými látkami, ale jedná se hlavně o předměty plovoucí po vodě = hlavně klády a celé větve či stromy, které jsou třeba téměř úplně potopené, plují těsně pod hladinou! Nejen samotní, ale i s lehátky, čluny a ani loděmi se nedoporučuje do řeky vstupovat.

 

To jsou teoretické rady, ale nyní shrnujeme povodně v květnu 2010:

 Povodí řek bylo nasycené již srážkami, které předcházely těmto a tak se povodně poměrně snadno "rozjely", přehrady se plnily. Zatopeno bylo několik vesnic a měst, nejvíce na řekách Olše, Rožnovská a Vsetínská Bečva, Bečva, Morava, Svratka a pak se také jednalo o rychlé rozvodnění malých říček a potoků v povodí Moravy či Odry, nebo Dyje.

 

Nyní vlastní zpracování zasažení povodněmi v květnu 2010 (14.-25.5.)

Zpracování: MeteoHydro vizual

Zpracování: MeteoHydro vizual

 

Zdroj informací v textu a obrázcích: ČHMÚ HPPS

 

MeteoHydro 2011