Znečištění ovzduší, vod a země

Vypouštění nečistot z čistících stanic

08.04.2011 13:54
Tak to se stává poměrně často. Byl jsem několikrát svědkem buď nepřehlédnutelného a neopomenutelného odpadu a zápachu po vypouštění nebo přímo průběhu vypouštění špinavé vody z čistící stanice tak, jak tam kanalizací přitekla. Jedná se o pozůstatky po vypouštění a zápach u výpustě přímo do...

Opět smog

18.02.2011 17:40
Bohužel smogová situace při inverzním charakteru počasí je nevyhnutelná v průmyslových oblastech, kde není nožné při silném smogu vycházet ven. Jedná se hlavne o Ostravsko, Karvinsko a Třinecko, dále o Mostecko a Kladensko. Vše pak podporuje ještě doprava. Nejhorší je situace na SV Moravy. Ovzduší...